Over ons

Hanneke Comans-Diesfeldt

In 1988 ben ik aan de Vrije Universiteit in het Nederlands recht afgestudeerd en in 1989 tot advocaat beëdigd. In 1994 heb ik de specialisatieopleiding personenschade afgerond en ben mij volledig gaan toeleggen op het bijstaan van slachtoffers en de behandeling van letselschadezaken in de ruimste zin van het woord (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische aansprakelijkheid, slachtoffers geweldsmisdrijven).

Ik behartig uitsluitend de belangen van slachtoffers en stel hun belang centraal door een meest professionele en specialistische rechtsbijstand te bieden.

Als slachtoffer van een ongeval, medische fout of misdrijf, zoekt u erkenning van het u aangedane leed. Begeleiding en juridische en praktische steun is in deze zeer emotionele periode van groot belang. Ik kan u die hulp bieden.

Naast mijn werk als advocaat, ben ik actief op het maatschappelijk vlak. Ik ben bestuurslid van Stichting Yannick, een stichting die tot doel heeft slachtoffers in het verkeer te voorkomen. Onder meer door een protocol te ontwikkelen om de registratie van ongevallen te verbeteren, waardoor de risico’s in het verkeer efficiënter kunnen worden aangepakt. Ik zet mij in om de positie van de verkeersslachtoffers te verbeteren.

Tevens ben ik voorzitter van Stichting Leergeld Alkmaar en kan ik mij vanuit deze functie inzetten om alle kinderen te laten meedoen en kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien een betere positie te geven.

Ik ben lid van de vereniging Letselschade Advocaten (LSA), Advocaten Slachtoffers Personenschade (ASP), Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) en de Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL).

Liesbeth Diesfeldt

Ik ben sinds 1991 verbonden aan Diesfeldt Advocaten. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van juridische bijstand aan slachtoffers van zedenmisdrijven en (zware) geweldsmisdrijven. Daarnaast ben ik ook nog gespecialiseerd in strafzaken (jeugd-en volwassenen) en familierechtelijke zaken.

De drie specialisaties vormen een gouden combinatie met elkaar.
Voor het optreden voor een slachtoffer in het strafproces is het belangrijk om te kunnen anticiperen op het verweer van de strafrechtadvocaat.

Daarnaast spelen ook vaak familierechtelijke aspecten in straf-en slachtofferrecht een rol, zoals bijvoorbeeld voogdijkwesties, (tijdelijke)verhuisgeboden, straat-en contactverboden en echtscheidingskwesties.

Uitgangspunt is de passie voor mijn werk. Passie is de hartslag voor mijn werk als advocate. Wanneer die ontbreekt is er sprake van mechanisch en plichtmatig werken.

Dit komt tot uiting door een gedreven en deskundige persoonlijke aanpak waarbij het doel is om in samenspraak met de client voor het beste resultaat te gaan.

Ik ben vele jaren als bestuurslid van LANGZS (Landelijk Advocatennetwerk Gewelds-en zedenslachtoffers) betrokken geweest bij de verbetering van de positie van slachtoffers van zeden-en geweldsmisdrijven. Zo is de mogelijkheid om schadevergoeding te verhalen voor slachtoffers in een strafprocedure aanmerkelijk verbeterd, is het spreekrecht voor slachtoffers uitgebreid en is er thans de mogelijkheid voor nabestaanden om affectieschade te vorderen ( Zie www.langzs.nl)


Aangesloten bij