Wet Deelgeschillen

In juli 2010 is de Wet Deelgeschillen in werking getreden. Deze wet maakt het nu mogelijk om in een letselschadeprocedure niet de gehele vordering voor de rechtbank te brengen maar een deel van de vordering waarover tussen partijen onenigheid bestaat.

Indien u meer informatie wenst over deze wet c.q. de mogelijkheden die de wet deelgeschillen u geeft indien u een letselschadeprocedure wenst aanhangig te maken, kunt u het contactformulier op deze site invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.